De Ster Products
Waarom handen drogen met papier
Je bent hier:

Waarom handen drogen met papier?   Omdat dit simpelweg de meest hygiënische manier van handen drogen is.

De Vereniging Schoonmaak Research (VSR) heeft een uitgebreid onderzoek gedaan naar het belang van het wassen en vooral het drogen van de handen en zoeken naar de meest hygiënische en duurzame methode daarvoor. Er werd uitgebreid onderzoek gedaan naar het drogen met katoenen rollen, handendrogers en papieren handdoeken. Een gedeelte van het onderzoek is hieronder weergegeven. Tevens vindt u hier de link naar het complete onderzoek.

5.2 Hygiënisch drogen
Papieren handdoeken geven het beste droogresultaat. Een zeer groot deel van de toiletbezoekers gebruikt papier, en hoewel men dat meestal te kort doet, worden de handen daar behoorlijk droog van. Papier verwijdert bacteriën effectief, is zelf geen bron van bacteriën en hoeft geen hygiënerisico voor de omgeving te vormen als er voldoende, open of met de voet bedienbare en tijdig geleegde afvalbakken staan. Huidschade is geen risico, zolang er zacht papier wordt toegepast. Het papier kan na gebruik bovendien worden gebruikt om herbesmetting vanaf kranen of knoppen te voorkomen. Belangrijk is dat papier en papierdispenser goed bij elkaar passen; dat de dispenser geen knoppen heeft; dagelijks gereinigd wordt; en natuurlijk: op tijd wordt bijgevuld. Textiel is een redelijk alternatief voor papier, althans de rolhanddoek en eenmalige gebruikte handdoeken. Maar textiel voert iets minder goed bacteriën af dan papier en kan door procedurefouten besmet zijn. Belangrijk is ook hier dat er voldoende voorraad is, en dat kan lastig zijn in geval van rolhanddoeken. In het ideale systeem hangen bij iedere wasvoorziening twee automaten, waarbij de tweede pas kan worden gebruikt als de eerste geheel gebruikt is. Vier methoden zijn niet acceptabel zijn als het gaat om hygiëne. Dat is het gebruik van ruw papier (dat de huid kan beschadigen), de meermalen gebruikte handdoek (vanwege het risico op besmetting) en de heteluchtdroger, met of zonder UV. De belangrijkste reden daarvoor is dat de minimaal benodigde droogtijd, 45 seconden, in de praktijk lang niet gehaald wordt en de handen te vaak nat blijven. Bovendien gebruikt een kwart tot dertig procent van de mensen de heteluchtdroger niet, zelfs als het de enige aanwezige droogmethode is. Van jetdrogers is op dit moment te weinig bekend om een gefundeerde uitspraak te doen over de hygiëne ervan. Een eventueel onderzoek naar dit aspect moet in ieder geval gebruik maken van huidvreemde bacteriën en virussen. De volledige massabalans moet worden bepaald om zeker te weten waar de microorganismen blijven. Belangrijk is om ook de praktijksituatie te bekijken en daar vooral te kijken naar hoeveel bacteriën er na (gedeeltelijk) drogen worden overdragen van èn naar de handen. Dit dan in vergelijking tot papier en eventueel de rolhanddoek.

Het volledige rapport kunt u hier downloaden.

Voor het drogen van de handen met papieren handdoeken kunt u hier ons complete assortiment vinden.
Voor het drogen van de handen met papieren handdoekrollen kunt u hier ons complete assortiment vinden.

Bent u op zoek naar een 100% duurzame en circulaire oplossing om uw handen te drogen kunt u hier meer informatie vinden over ons EcoNatural concept.

Neem Contact Op!